chiusura anticipata dell’attività didattica in data 27.05.2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO  l’evento del 27.05.2022 – diciannovesima tappa del Giro d’Italia che vedrà                                        coinvolti i territori dei comuni delle Valli del Natisone e del Cividalese,

VISTE  le fasce orarie e le zone di passaggio interessate dalla diciannovesima tappa del Giro                d’Italia,

CONSIDERATE le inevitabili difficoltà che si verrebbero a creare per il rientro degli alunni al                     proprio domicilio se si mantenesse l’orario ordinario

DECRETA

per il giorno 27.05.2022 la sospensione delle attività didattiche a partire dalle ore 12:00.

Ravnatelj / Il Dirigente scolastico
Davide Clodig

34. Senjam beneške piesmi

Od 6. do 8. maja se bo na Liesah odvijal Senjam beneške piesmi. Na prvem večeru, na katerem bodo učenci naše šole zapeli pesmi prejšnjih festivalov, bo častni gost predsednik slovenske republike Borut Pahor. V petek se bo prireditev začela ob 18.00 uri.
***
Dal 6 all’8 maggio ritorna il festival della canzone delle valli del Natisone Senjam beneške piesmi. La prima serata, che vedrà esibirsi gli allievi della nostra scuola con l’esecuzione di brani delle passate edizioni del festival, avrà come ospite d’onore il presidente della repubblica slovena Borut Pahor. La serata di venerdì avrà inizio alle 18.00. Siete invitati a partecipare!

KD REČAN ALDO KLODIČ

 

Erasmus+ “Lifelong skills” – Varaždin (HR)

Od 4. do 8. aprila je potekala druga izmenjava projekta Erasmus +“Lifelong skills”. Hrvaški pedagogi so nas sprejeli v Varaždinu, kjer so nam preko delavnic prikazali vseživljenjske veščine. Ob tem so nam priblizali tudi svoje kulturne in folklorne tradicije ter prelepe okoliske kraje.
V projektu poleg naše šole sodelujejo tudi šole iz Bistrice ob Sotli (SLO, lead partner), iz Varaždina (HR) in iz Valencie de don Juan (ŠPA).
***
Da lunedì 4 a venerdì 8 aprile si è svolto il secondo incontro incontro tra le scuole partner del progetto Erasmus+ “Lifelong skills”. L’incontro si è tenuto a Varaždin (CRO), nostri docenti hanno partecipato a laboratori su possibili abilità manuali. I nostri docenti si sono potuti avvicinare alle tradizioni culturali croate e folcloristiche.
Al progetto collaborano, oltre alla nostra, le scuole del primo ciclo di istruzione di Bistrica ob Sotli (SLO, lead partner), Varaždin (CRO) e Valencia de don Juan (SPA).

VPISI – ISCRIZIONI 2022-2023

ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2022-2023

Le iscrizioni per la scuola dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2022-2023 si effettueranno nel periodo: 4 – 28 GENNAIO 2022

Le iscrizioni alle classi prime della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado dovranno essere effettuate direttamente dalle famiglie esclusivamente mediante procedura on-line sul portale ministeriale dedicato all’indirizzo: www.istruzione.it

indicazioni scuola primaria

indicazioni scuola secondaria di primo grado

Le famiglie prive di strumentazione informatica potranno effettuare l’iscrizione presso la Segreteria scolastica solo su appuntamento.

Le iscrizioni alla Scuola dell’infanzia continueranno ad essere consegnate in forma cartacea presso la Segreteria scolastica su appuntamento

indicazioni scuola dell’infanzia

MODULO iscrizione scuola dell’infanzia

MODULO iscrizione sezione primavera

Vedi anche: Scuola in chiaro

per maggiori informazioni: info@icbilingue.edu.it – 0432 717208

***

VPISI ZA ŠOLSKO LETO 2022-2023

Vpisi v vrtce in šole vseh stopenj za šolsko leto 2022-2023 bodo potekali OD 4. DO 28. JANUARJA 2022
Vpis v prvi razred osnovne šole in prvi razred nižje srednje šole bo potekal neposredno po spletu in izključno z izpolnjevanjem elektronskega prijavnega obrazca na spletni strani  www.istruzione.it

navodila za vpis v prvi razred osnovne šole

navodila za vpis v prvi razred nižje srednje šole

 

Družine, ki ne razpolagajo s primernimi sredstvi za spletni vpis, lahko to storijo na tajništvu  šole.

Vpis v otroški vrtec bo potekal v papirnati obliki na tajništvu  šole.

navodila za vpis v vrtec

VPISNICA vrtec

VPISNICA poml.oddelek

Gledi tudi:  Scuola in chiaro

več info: info@icbilingue.edu.it – 0039 0432 717208

Vesele praznike – Buone feste

Vesele praznike vsem otrokom, učencem, študentom, učnemu in neučnemu osebju in srečno vsem njihovim družinam!

***

Auguri di buone feste a tutti i bambini, gli alunni, gli studenti, auguri a tutti i docenti e al personale della scuola, auguri a tutte le famiglie!

Dan odprtih vrat – Giornata porte aperte (on line)

DAN ODPRTIH VRAT – VPISI ZA ŠOLSKO LETO 2022-2023

GIORNATA PORTE APERTE – ISCRIZIONI AS 2022-2023

Informativni sestanki / Incontri informativi:

pon/lun 13.12.2021 ob/alle 18.30 osnovna šola – scuola primaria

tor/mar 14.12.2021 ob/alle 18.30 srednja šola – scuola secondaria di primo grado

sre/mer 15.12.2021 ob/alle 18.30 vrtec in pomladni oddelek – scuola dell’infanzia e sezione primavera

Svojo udeležbo na sestanku lahko potrdite na sledečem spletnem naslovu / per ottenere il link alla riunione informativa scrivici all’indirizzo: info@icbilingue.edu.it

Za obisk šolskih prostorov pišite mail na info@icbilingue.edu.it (obiski so možni po dogovoru, izven šolskega urnika, potreben je Green pass).

Per visitare gli spazi scolastici scrivete una mail all’indirizzo info@icbilingue.edu.it (le visite sono su appuntamento, fuori dall’orario scolastico ed è necessario il Green pass).

Colloqui generali / Roditeljski sestanki

Obveščamo starše, da bo splošni roditeljski sestanek v soboto, 13. novembra od 8.30 do 12.30. Potrebna je predhodna prijava preko elektronskega dnevnika na strani »colloqui generali«. Prijava bo možna od ponedeljka 8. novembra dalje.
Sestanki se bodo odvijali na Classroom-u v virtualnih razredih vsakega profesorja.

***

Si comunica che il ricevimento generale avrà luogo sabato 13 novembre dalle ore 8.30 alle ore 12.30 in videoconferenza. E’ necessario prenotare il colloquio tramite internet alla pagina »colloqui generali« del registro elettronico.
Le prenotazioni saranno possibili da lunedì 8 novembre 2021.

I colloqui con gli insegnanti si svolgeranno nelle aule virtuali di Google classroom.

Concorso pubblico USR FVG / Javni natečaj DSU FJK

Concorso pubblico per il reclutamento di 2 unità di personale non dirigenziale Area funzionale III (profilo funzionario amministrativo-giuridico-contabile) e 2 unità di personale non dirigenziale Area funzionale II (profilo assistente):

pubblichiamo il link alla pagina dell’Ufficio scolastico regionale, dove sono pubblicati i bandi in oggetto.

http://usrfvg.gov.it/sl/home/menu/uffici/ufficio-scuole-slovene/Concorsi/Personale-ministeriale/

***

Javni natečaj za zaposlitev 2 profilov funkcionarja (upravni-juridični-računovodski) in 2 profilov asistenta:

objavljamo novice o razpisih, ki so dosegljivi na spletni strani Deželnega šolskega urada.

http://usrfvg.gov.it/sl/home/menu/uffici/ufficio-scuole-slovene/Concorsi/Personale-ministeriale/