Archivi autore: tajništvo-segreteria

Domanda di messa a disposizione (MAD) a.s. 2020/2021– Razpoložljivost za morebitna nadomeščanja š.l. 2020/2021

Si informano gli aspiranti docenti e personale ATA che intendono presentare la propria messa a disposizione per le supplenze nel nostro Istituto (MAD) che il termine ultimo di presentazione delle domande è fissato per domenica 23 agosto 2020.

Si specifica che verranno accettate UNICAMENTE le domande nelle quali viene dichiarata anche la conoscenza della lingua slovena, prevista dall’istituto come lingua di insegnamento, oltre alla lingua italiana.

L’Istituto si riserva di prorogare i suddetti termini in caso di necessità.

Decreto del Dirigente scolastico

*****

Obveščamo učitelje in neučno osebje, ki namerava dati svojo razpoložljivost za morebitna nadomeščanja pri naši šoli, da je treba predstaviti prošnjo vključno do nedelje 23. avgusta 2020.

Sprejete bodo EDINO prošnje, v katerih je poleg italijanskega izjavljeno tudi znanje slovenskega jezika. To ker sta na naši šoli slovenščina in italijanščina uradna učna jezika.

Šola si ob potrebi pridržuje možnost podaljšanja navedenih terminov.

Ravnateljev odlok

Spletna fotografska razstava O.Š. Gorenja Vas – Mostra fotografica online della scuola gemellata Gorenja Vas

Učenci fotografske sekcije in fotografskega koržka naše pobratene šole Ivana Tavčarja Gorenja Vas, pod vodstvom mentorice Bojane Mihalič Strižnar, nas vabijo, da si ogledamo čudovite fotografije zgodovinskih mest v Sloveniji (Škofija Loka, Piran in Ptuj). Ker zaradi Koronavirusa se jih ne moremo ogledati v živo na šoli, smo vam pripravili spletno razstavo “Slovenska mesta, ki imajo tisočero tradicijo” za virtualno potovanje po Slovenji!

Gli alunni della sezione fotografica e del circolo fotrografico della nostra scuola gemellata OŠ Ivana Tavčarja Gorenja Vas ci hanno inviato le loro bellissime foto di alcune città storiche in Slovenia (Škofija Loka, Pirano e Ptuj). Purtoppo a causa del coronoavirus non possiamo vederle dal vivo a scuola, ma vi abbiamo preparato la mostra online “Città slovene di lunga tradizione” per un viaggio virtuale per la Slovenia!

Urnik tajništva – Orario segreteria

Obveščamo, da so uradne ure odprtja tajništva od 25.02.2020 preklicane.

Tajništvo bo strankam na razpolago od ponedeljka do petka od 8.00 do 13.00 po elektronski pošti (udic834007@istruzione.it) ali pa po telefonu (tel. 0432 717208).

Ni dovoljen vstop v šolsko psolopje brez predhodnega zmenka.

Pristojni urad si tudi pridržuje pravico, da bo, po potrebi, vnesel morebitne potrebne popravke.

Hvala za sodelovanje

***

Vi informiamo che dal 25.02.2020 sono sospesi gli abituali orari di apertura al pubblico della segreteria.

La segreteria è a disposizione dell’utenza dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 13.00, per via telematica (udic834007@istruzione.it) o telefonica (tel. 0432 717208).

Non è ammesso l’ingresso all’edificio scolastico se non previo appuntamento.

L’amministrazione si riserva di apportare anche in sede di autotutela eventuali correzioni necessarie.

Grazie per al collaborazione

DAN SLOVENSKE KULTURE

DAN SLOVENSKE KULTURE  – posvečen Renzu Gariupu –

Večstopenjska šola P. Petričič Vas vabi v petek 7. februarja ob 19.00 uri v Večnamensko dvorano v Špeter

program

STARI PAS _ pravljica Renza Gariupa iz zbirke Antadà
igrajo otroci gledališke delavnice, ki jo vodi Matej Pintar

MePZ FAJNABANDA
OPZ Mali Lujerji
Šolski mladinski zbor, ki ga vodi Davide Tomasetig

Folklorna skupina  ŽIVANIT, ki jo sestavljajo otroci osnovne šole in jo vodi Claudia Salamant

Otroci prvih razredov nastopajo s poezijami Svetlane Makarovič in pojejo ter igrajo na tolkala

 

 

GIORNATA DELLA CULTURA SLOVENA – dedicata a Renzo Gariup –

L’Istituto Comprensivo P. Petricig Vi invita venerdì 7 febbraio alle ore 19.00 presso la Sala polifunzionale di San Pietro al Natisone

programma

STARI PAS _ racconto di Renzo Gariup dalla raccolta Antadà
recitano i membri del laboratorio teatrale sotto la guida di Matej Pintar

Coro misto FAJNABANDA
Coro di voci bianche Mali Lujerji
Coro scolastico giovanile, diretto da Davide Tomasetig

Gruppo folkloristico ŽIVANIT, composto dai bambini della scuola primaria sotto la guida di Claudia Salamant

Gli alunni della classe prima della scuola primaria reciteranno poesie di Svetlana Makarovič, canteranno e suoneranno le percussioni

VPISI – ISCRIZIONI 2020-2021

ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2020-2021

Le iscrizioni per la scuola dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2020-2021 si effettueranno nel periodo: 7 – 31 GENNAIO 2020

Le iscrizioni alle classi prime della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado dovranno essere effettuate direttamente dalle famiglie esclusivamente mediante procedura on-line sul portale ministeriale dedicato all’indirizzo: www.istruzione.it

Indicazioni scuola primaria

Indicazioni scuola secondaria di primo grado

Le famiglie prive di strumentazione informatica potranno effettuare l’iscrizione presso la Segreteria scolastica sita in San Pietro al Natisone, viale Azzida 9 – tel. 0432 717208.

Le iscrizioni alla Scuola dell’infanzia continueranno ad essere effettuate in forma cartacea presso la Segreteria scolastica sita in San Pietro al Natisone, viale Azzida n. 9 – tel. 0432 717208

Indicazioni scuola dell’infanzia

Vedi anche: Scuola in chiaro

 

 

 

 

 

 

 

 

VPISI ZA ŠOLSKO LETO 2020-2021

Vpisi v vrtce in šole vseh stopenj za šolsko leto 2020-2021 bodo potekali
OD 7. DO 31. JANUARJA 2020
Vpis v prvi razred osnovne šole in prvi razred nižje srednje šole bo potekal neposredno po spletu in izključno z izpolnjevanjem elektronskega prijavnega obrazca na spletni strani  www.istruzione.it

Družine, ki ne razpolagajo s primernimi sredstvi za spletni vpis, lahko to storijo na tajništvu  šole v Špetru, Ažlinska ulica 9 – tel.  0432 717208.

Navodila za vpis v prvi razred osnovne šole

Navodila za vpis v prvi razred nižje srednje šole

Vpis v otroški vrtec bo potekal v papirnati obliki na tajništvu  šole v Špetru, Ažlinska ulica 9 – tel. (0039) 0432 717208.

Navodila za vpis v vrtec

Gledi tudi:  Scuola in chiaro

UN CLICK PER LA SCUOLA

Šola Pavel Petričič se je udeležila iniciative “Un click per la scuola” (Klik za šolo) s katero bo Amazon podaril 1,5% vaših nakupov (velja za artikle, ki jih Amazon prodaja in pošilja) vaši izbrani šoli v obliki virtualnega kredita.
Velja do 29. februarja 2020.

L’istituto Paolo Petricig ha aderito all’iniziativa di Amazon “Un click per la scuola”.
Per i vostri acquisti sul portale, Amazon donerà l’1,5% della spesa (per i prodotti venduti e spediti da Amazon) ad una scuola a vostra scelta sotto forma di credito virtuale.
L’iniziativa è valida fino al 29 febbraio 2020.