Archivi autore: Davide Clodig

Ripresa delle attività didattiche in presenza nelle classi 2. e 3. della scuola secondaria di primo grado dal 12.04.2021 / Nadaljevanje pouka v razredu v 2. in 3. razredu srednje šole od ponedeljka, 12. 4. 2021

ZADEVA: Nadaljevanje pouka v razredu v 2. in 3. razredu srednje šole od ponedeljka, 12. 4. 2021

Ravnatelj

  • z ozirom na Odredbo Ministrstva za zdravje dne 9.4.2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Toscana”

ODREJA,

nadaljevanje pouka v razredu v drugem in tretjem razredu srednje šole od ponedeljka, 12. 4. 2021. Continua a leggere

Nadaljevanje pouka v razredu – Ripresa attività didattiche in presenza

dva otrokaZADEVA: Nadaljevanje vzgojnih dejavnosti in pouka v razredu v vrtcu, v osnovni šoli ter v prvem razredu srednje šole od srede, 7. 4. 2021

Ravnatelj

  • z ozirom na 2. člen Uredbe z zakonsko močjo dne 1.april.2021, št. 44, Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici

ODREJA,

nadaljevanje vzgojnih dejavnosti in pouka v razredu v vrtcu, v osnovni šoli ter v prvem razredu srednje šole od srede, 7. 4. 2021

Continua a leggere

Sospensione attività didattica in presenza – Prekinitev pouka v razredu

OGGETTO: Sospensione delle attività educative e delle lezioni in presenza nella Scuola dell’infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado dal 15.03.2021

Il Dirigente scolastico

• visto il Decreto legge: Misure urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del COVID-19, approvato dal Consiglio dei ministri in data 12.03.2021;

Continua a leggere

Sospensione delle attività didattiche in presenza della scuola secondaria di I grado – Prekinitev pouka v razredu na srednji šoli

Il Dirigente scolastico

vista l’Ordinanza contingibile e urgente n. 5/2021/PC del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia del giorno 03/03/2021

DECRETA,

  • la sospensione delle attività didattiche in presenza della scuola secondaria di primo grado nel periodo dal 08/03/2021 al 20/03/2021.

Continua a leggere

Nadomestne volitve za izvolitev predstavnika učnega osebja v Deželno šolsko komisijo

Aktivno volilno pravico ima učno osebje s stalno delovno pogodbo (tudi tisti z začasno namestitvijo, dodeljeni, imenovani in premeščeni v posebne namene) ali začasno delovno pogodbo do konca pouka (30. 6.) ali do konca šolskega leta (31. 8.) ter veroučitelji, zaposleni v šolskem letu 2020-2021 na Večstopenjski šoli Pavla Petričiča z dvojezičnim slovensko-italijanskim poukom v Špetru na stopnji osnovne in nižje srednje šole (stopnja otroškega vrtca ne sodeluje pri postopku, ker nima specifičnega predstavnika v sklopu komisije).

Pravico do izvolitve (pasivno volilno pravico) ima samo stalno osebje osnovne in nižje srednje šole.

Vsak volivec sme izraziti največ eno samo preferenco.

Kar zadeva izvolitev predstavnika učnega osebja Večstopenjske šole Pavla Petričiča z dvojezičnim slovensko-italijanskim poukom v Špetru, so kandidature oz. glasovi enotni.

Volitve bodo potekale 10. in 11. decembra 2020 (8.30-13.30), ko bo na ravnateljstvu umeščeno volišče.

KANDIDATURE

Šolski pravilnik- Regolamento interno

Regolamento d’Istituto – Šolski pravilnik

Il regolamento è stato modificato dal Consiglio d’Istituto il giorno 02.09.2020.
Pravilnik je Zavodski svet spremenil dne 02.09.2020.

***

Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-COV-2
Pravilnik ukrepov z namenom preventive ter omejevanja širjenja SARS-COV-2

***

Regolamento d’Isituto sulle procedure in caso di sciopero