Archivi autore: Davide Clodig

Vesele praznike – Buone feste

Vesele praznike vsem otrokom, učencem, študentom, učnemu in neučnemu osebju in srečno vsem njihovim družinam!

***

Auguri di buone feste a tutti i bambini, gli alunni, gli studenti, auguri a tutti i docenti e al personale della scuola, auguri a tutte le famiglie!

Colloqui generali / Roditeljski sestanki

Obveščamo starše, da bo splošni roditeljski sestanek v soboto, 13. novembra od 8.30 do 12.30. Potrebna je predhodna prijava preko elektronskega dnevnika na strani »colloqui generali«. Prijava bo možna od ponedeljka 8. novembra dalje.
Sestanki se bodo odvijali na Classroom-u v virtualnih razredih vsakega profesorja.

***

Si comunica che il ricevimento generale avrà luogo sabato 13 novembre dalle ore 8.30 alle ore 12.30 in videoconferenza. E’ necessario prenotare il colloquio tramite internet alla pagina »colloqui generali« del registro elettronico.
Le prenotazioni saranno possibili da lunedì 8 novembre 2021.

I colloqui con gli insegnanti si svolgeranno nelle aule virtuali di Google classroom.

Concorso pubblico USR FVG / Javni natečaj DSU FJK

Concorso pubblico per il reclutamento di 2 unità di personale non dirigenziale Area funzionale III (profilo funzionario amministrativo-giuridico-contabile) e 2 unità di personale non dirigenziale Area funzionale II (profilo assistente):

pubblichiamo il link alla pagina dell’Ufficio scolastico regionale, dove sono pubblicati i bandi in oggetto.

http://usrfvg.gov.it/sl/home/menu/uffici/ufficio-scuole-slovene/Concorsi/Personale-ministeriale/

***

Javni natečaj za zaposlitev 2 profilov funkcionarja (upravni-juridični-računovodski) in 2 profilov asistenta:

objavljamo novice o razpisih, ki so dosegljivi na spletni strani Deželnega šolskega urada.

http://usrfvg.gov.it/sl/home/menu/uffici/ufficio-scuole-slovene/Concorsi/Personale-ministeriale/

Malfunzionamento app registro elettronico – Problemi z mobilno aplikacijo Classeviva

Si comunica che per motivi tecnici l’applicazione CVV Classe viva – Registro elettronico (app per smartphone e tablet) non funzionerà correttamente presumibilmente per tutto il mese di agosto.

Si prega i genitori di rimanere aggiornati con le comunicazioni della scuola accedendo alla bacheca tramite il sito web https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php

Continua a leggere

Gor in dol: pohodi v naravi / escursioni naturalistiche

Zaključil se je prvi del projekta “Gor in dol”. V tednu od 19. do 23. julija je 14 učencev naše šole imelo priložnost spoznati naravo, teritorij in tudi kulturo naših dolin in predvsem občine Srednje. Udeleženci so v petih dneh prehodili približno 80 km: od Kobilce do Duzega in Oblice, od Huma do sv. Ivana in sv. Miklavža, od Sriednjega do tarbiskih planin, od Varha do Idarje in Gnjiduce.

Pobudo je finančno podprla občina Sriednje, pri organizaciji je sodeloval Zavod za slovensko izobraževanje.

Drugi del projekta se bo vršil konec avgusta. Continua a leggere

Assistenza compiti / Pomoč pri izvajanju domačih nalog

Od 19 julija do 27 avgusta šola ponuja pomoč pri izvajanju domačih nalog. Za to bodo poskrbeli prostovolci civilne solidarne službe oz. študentje tretjega in četrtega razreda višje srednje šole. Naprošamo Vas, da nam iz tedna v teden sporočite morebitno prisotnost svojega otroka preko google-modula, ki ga dobite v sporočilu na elektronskem dnevniku.

Za vsa morebitna pojasnila pokličite tajništvo na 0432 717208. Continua a leggere

Izredni natečaj za nižjo in višjo srednjo šolo 2021 / Concorso straordinario per la scuola secondaria di I e II grado 2021

Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l’immissione in ruolo di personale docente delle scuole con lingua d’insegnamento slovena secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno – G.U. 4a Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 47 del 15.06.2021.

Avviso di apertura termini presentazione istanze aspiranti presidenti, commissari, commissari aggregati e segretari commissioni giudicatrici.

Poletno sonce

 Od 30. junija do 16. julija se bo v sklopu šolskega plana za poletje 2021 odvijalo poletno središče “Poletno sonce”. Za organizacijo sta poleg občine prišla na pomoč tudi Zavod za slovensko izobraževanje ter Zveza slovenskih kulturnih društev.

Približno 100 otrok od vrtca do osnovne šole se bo v 13ih dneh udeležilo raznoraznih delavnic glasbe, joge, keramike, likovne, športa, branja… Predvsem pa bodo imeli vsi priložnost druženja in skupnega igranja v času, ki je tako obremenjen s (potrebnimi) pravili. Continua a leggere

Regalo del comune di Savogna – Darilo občine Sauodnja

V ponedeljek 7. junija 2021 sta našo šolo obiskali Luisa Battistig in podžupanja občine Sauodnja Tatiana Bragalini. S seboj sta prinesli prelepo knjgo “Živiet na planinah”, ki jo je pred dvema letoma napisala Luisa. Občina Sauodnja je poskrbela za izdajo knjige, v kateri je opisan Matajur, a so tudi zabeležene kulturne in zgodovinske značilnosti tega kraja ter spomini same avtorice.

Luisa Battistig, predsednica Planinske družine Benečije in bivša učiteljica, je kot izvedenka na področju zelišč v tem šolskem letu sodelovala na delavnicah srednje šole in večkrat spremljala učence 4. in 5. razreda osnovne šole. Continua a leggere