Kriteriji ocenjevanja izobraževanja na daljavo / Criteri per la valutazione della didattica a distanza

Objavljamo kriterije ocenjevanja izobraževanja na daljavo, ki jih je sprejel učni zbor.

Pubblichiamo i criteri per la valutazione della didattica a distanza approvati dal collegio docenti.

Kriteriji / Criteri