Archivi categoria: News

ŠKOFJA LOKA

21. in 22. aprila so v Škofji Loki gostovali mladi pevci vokalne skupine, ki jo vodi prof. Polona Tominec.
Dogodek je organizirala Družinska akademija iz Škofje Loke z Župnijskim zavodom sv. Jurija v Stari Loki.
Prvi dan so si ogledali šolo OŠ Ivana Groharja, kjer jih je toplo sprejelo vodstvo šole s glasbenim programom. Nato je gvardijan p. Jožko Smukavec v Kapucinskem samostanu predstavil Kapucinski samostan s knjižnico in Škofjeloški pasijon. Zvečer pa so v sodelovanju z mladinskim pevskim zborom iz GŠ Škofja Loka in otroško folklorno skupino Trata iz OŠ C. Golarja v Stari Loki pripravili čudovit koncert, kjer so se prepletali napevi in ples iz Gorenjske in Beneške Slovenije. Sodelovale so tudi solistke iz GŠ Škofja Loka.
22. aprila pa so ob praznovanju 1050. letnice prve pisne omembe Loke sodelovali tudi pri slovesni sveti maši ter obisk dopolnili z ogledom znamenitega Crngroba.
Sodelovanje med šolami se bo še bolje okrepilo s povratnim obiskom v Špetru, kjer bodo glasbeniki iz Škofje Loke sodelovali pri programu ob 40. letnici delovanja naše dvojezične šole.
***
 Il 21 e il 22 aprile gli alunni del gruppo vocale della scuola, diretto dalla prof. Polona Tominec, sono stati ospiti dell’Accademia familiare di Škofja Loka e dell’Istituto foraniale di San Giorgio di Stara Loka.
Il primo giorno hanno visitato la scuola primaria Ivan Grohar, che li ha accolti calorosamente proponendo anche un intermezzo musicale. Quindi si sono recati al monastero dei Cappuccini dove il guardiano Padre Jožko Smukavec ha mostrato loro la biblioteca, che tra le altre cose custodisce anche il famosissimo manoscritto originale della Passione di Škofja Loka. Verso sera si sono esibiti a Stara Loka assieme al coro giovanile della Scuola di musica di Škofja Loka e al gruppo folcloristico della scuola primaria C. Golar. Durante il concerto si sono susseguiti canti e balli tipici della Gorenjska e della Benečija. Al concerto hanno partecipato anche alcuni solisti della Scuola di musica di Škofja Loka.
Il 22 aprile hanno partecipato alle celebrazioni per il 1050. anno dalla prima citazione scritta di Loka cantando durante la messa solenne. Nella mattinata hanno avuto la possibilità di visitare lo splendido santuario di Crngrob.
La collaborazione tra le scuole proseguirà con la partecipazione di alcuni giovani musicisti di Škofja Loka in occasione dei prossimi festeggiamenti per il 40. anno della scuola bilingue.


Civilna služba – Servizio civile 2023

Sporočamo, da je naša šola predstavila projekt civilno-solidarne službe “SKUPAJ MED POČITNICAMI 7”, ki predvideva pomoč učencem pri pisanju nalog in druge dejavnosti med počitnicami približno od julija do septembra 2023.

Selekcije se lahko udeležijo mladi, ki so v predvidenem roku za predstavitev prošnje že dopolnili 16 let, niso pa še dopolnili 18. leta.

Za dejavnost je predvideno sodelovanje šestih prostovoljcev, ki naj bi bili na razpolago od ponedeljka do petka po dogovoru okvirno med 8.00 in 16.00 uro.

Prostovoljci bodo dobili za svoje delo v obsegu 240 ur prispevek v višini 744,00 evrov. Ob koncu službe dežela izda potrdilo, ki ga lahko izkoristite za morebitne kredite v šoli in ga seveda lahko vstavite v svoj kurikulum.

Če mislite, da bi lahko prišli na vašo staro dvojezično šolo kot prostovoljci, ali bi želeli izvedeti kaj več o projektu, nas pokličite na št. 0432 717208 ali pošljite kontaktni mail na naslov udic834007@istruzione.it .

Posredujemo Vam tudi deželni razpis z vsemi informacijami in obrazec za prošnjo.

Rok prijave zapade 9. junija

***

Comunichiamo che la nostra scuola ha presentato un progetto di servizio civile solidale “SKUPAJ MED POČITNICAMI 7” che prevede l’assistenza ai compiti ed altre attività per gli alunni nel periodo delle vacanze estive, indicativamente da luglio a settembre 2023.

Possono partecipare i giovani che abbiano già compiuto i 16 e non compiuto i 18 anni di età alla data di scadenza di presentazione della domanda di partecipazione al bando di selezione.

Si prevede la collaborazione di sei volontari da lunedì a venerdì con orario da concordare fra le ore 8.00 e le 16.00 con possibilità di variazione in base alle esigenze.

I volontari riceveranno, a fronte di un impegno di 240 ore, un contributo pari ad Euro 744,00. A fine servizio viene inoltre rilasciato dalla regione un certificato spendibile come credito scolastico e inseribile in un futuro curriculum delle esperienze.

Se ritenete di poter ritornare alla vostra vecchia scuola bilingue come volontari o volete sapere qualcosa di più sul progetto potete chiamarci allo 0432 717208 o mandarci una mail di contatto all’indirizzo udic834007@istruzione.it .

Scadenza presentazione della domanda: 9 giugno.

Alleghiamo il bando regionale con tutte le indicazioni e il modulo di domanda.

BANDO_SC_SOLIDALE_2023

ALLEGATO_A_-_DOMANDA