Archivi categoria: News

VPISI – ISCRIZIONI 2022-2023

ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2022-2023

Le iscrizioni per la scuola dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2022-2023 si effettueranno nel periodo: 4 – 28 GENNAIO 2022

Le iscrizioni alle classi prime della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado dovranno essere effettuate direttamente dalle famiglie esclusivamente mediante procedura on-line sul portale ministeriale dedicato all’indirizzo: www.istruzione.it

indicazioni scuola primaria

indicazioni scuola secondaria di primo grado

Le famiglie prive di strumentazione informatica potranno effettuare l’iscrizione presso la Segreteria scolastica solo su appuntamento.

Le iscrizioni alla Scuola dell’infanzia continueranno ad essere consegnate in forma cartacea presso la Segreteria scolastica su appuntamento

indicazioni scuola dell’infanzia

MODULO iscrizione scuola dell’infanzia

MODULO iscrizione sezione primavera

Vedi anche: Scuola in chiaro

per maggiori informazioni: info@icbilingue.edu.it – 0432 717208

***

VPISI ZA ŠOLSKO LETO 2022-2023

Vpisi v vrtce in šole vseh stopenj za šolsko leto 2022-2023 bodo potekali OD 4. DO 28. JANUARJA 2022
Vpis v prvi razred osnovne šole in prvi razred nižje srednje šole bo potekal neposredno po spletu in izključno z izpolnjevanjem elektronskega prijavnega obrazca na spletni strani  www.istruzione.it

navodila za vpis v prvi razred osnovne šole

navodila za vpis v prvi razred nižje srednje šole

 

Družine, ki ne razpolagajo s primernimi sredstvi za spletni vpis, lahko to storijo na tajništvu  šole.

Vpis v otroški vrtec bo potekal v papirnati obliki na tajništvu  šole.

navodila za vpis v vrtec

VPISNICA vrtec

VPISNICA poml.oddelek

Gledi tudi:  Scuola in chiaro

več info: info@icbilingue.edu.it – 0039 0432 717208

Vesele praznike – Buone feste

Vesele praznike vsem otrokom, učencem, študentom, učnemu in neučnemu osebju in srečno vsem njihovim družinam!

***

Auguri di buone feste a tutti i bambini, gli alunni, gli studenti, auguri a tutti i docenti e al personale della scuola, auguri a tutte le famiglie!

Dan odprtih vrat – Giornata porte aperte (on line)

DAN ODPRTIH VRAT – VPISI ZA ŠOLSKO LETO 2022-2023

GIORNATA PORTE APERTE – ISCRIZIONI AS 2022-2023

Informativni sestanki / Incontri informativi:

pon/lun 13.12.2021 ob/alle 18.30 osnovna šola – scuola primaria

tor/mar 14.12.2021 ob/alle 18.30 srednja šola – scuola secondaria di primo grado

sre/mer 15.12.2021 ob/alle 18.30 vrtec in pomladni oddelek – scuola dell’infanzia e sezione primavera

Svojo udeležbo na sestanku lahko potrdite na sledečem spletnem naslovu / per ottenere il link alla riunione informativa scrivici all’indirizzo: info@icbilingue.edu.it

Za obisk šolskih prostorov pišite mail na info@icbilingue.edu.it (obiski so možni po dogovoru, izven šolskega urnika, potreben je Green pass).

Per visitare gli spazi scolastici scrivete una mail all’indirizzo info@icbilingue.edu.it (le visite sono su appuntamento, fuori dall’orario scolastico ed è necessario il Green pass).

Colloqui generali / Roditeljski sestanki

Obveščamo starše, da bo splošni roditeljski sestanek v soboto, 13. novembra od 8.30 do 12.30. Potrebna je predhodna prijava preko elektronskega dnevnika na strani »colloqui generali«. Prijava bo možna od ponedeljka 8. novembra dalje.
Sestanki se bodo odvijali na Classroom-u v virtualnih razredih vsakega profesorja.

***

Si comunica che il ricevimento generale avrà luogo sabato 13 novembre dalle ore 8.30 alle ore 12.30 in videoconferenza. E’ necessario prenotare il colloquio tramite internet alla pagina »colloqui generali« del registro elettronico.
Le prenotazioni saranno possibili da lunedì 8 novembre 2021.

I colloqui con gli insegnanti si svolgeranno nelle aule virtuali di Google classroom.

Concorso pubblico USR FVG / Javni natečaj DSU FJK

Concorso pubblico per il reclutamento di 2 unità di personale non dirigenziale Area funzionale III (profilo funzionario amministrativo-giuridico-contabile) e 2 unità di personale non dirigenziale Area funzionale II (profilo assistente):

pubblichiamo il link alla pagina dell’Ufficio scolastico regionale, dove sono pubblicati i bandi in oggetto.

http://usrfvg.gov.it/sl/home/menu/uffici/ufficio-scuole-slovene/Concorsi/Personale-ministeriale/

***

Javni natečaj za zaposlitev 2 profilov funkcionarja (upravni-juridični-računovodski) in 2 profilov asistenta:

objavljamo novice o razpisih, ki so dosegljivi na spletni strani Deželnega šolskega urada.

http://usrfvg.gov.it/sl/home/menu/uffici/ufficio-scuole-slovene/Concorsi/Personale-ministeriale/

informativne seje ob začetku šolskega leta 2021/22 – riunioni informative prima dell’inizio dell’anno scolastico 2021/22

Vabim Vas, da se udeležite informativnih sej ob začetku šolskega leta:

Pomladni oddelek

četrtek 9. 9. 2021

ob 18.00

 v prisotnosti

Vrtec 1. Letnik

četrtek 9. 9. 2021

ob 18.00

 v prisotnosti

Vrtec 2. In 3. letnik

četrtek 9. 9. 2021

ob 17.00

 po spletu

Osnovna šola

četrtek 9. 9. 2021

ob 18.00

 po spletu

Srednja šola

petek 10.9. 2021

ob 17.30

 po spletu

Continua a leggere

Malfunzionamento app registro elettronico – Problemi z mobilno aplikacijo Classeviva

Si comunica che per motivi tecnici l’applicazione CVV Classe viva – Registro elettronico (app per smartphone e tablet) non funzionerà correttamente presumibilmente per tutto il mese di agosto.

Si prega i genitori di rimanere aggiornati con le comunicazioni della scuola accedendo alla bacheca tramite il sito web https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php

Continua a leggere

Gor in dol: pohodi v naravi / escursioni naturalistiche

Zaključil se je prvi del projekta “Gor in dol”. V tednu od 19. do 23. julija je 14 učencev naše šole imelo priložnost spoznati naravo, teritorij in tudi kulturo naših dolin in predvsem občine Srednje. Udeleženci so v petih dneh prehodili približno 80 km: od Kobilce do Duzega in Oblice, od Huma do sv. Ivana in sv. Miklavža, od Sriednjega do tarbiskih planin, od Varha do Idarje in Gnjiduce.

Pobudo je finančno podprla občina Sriednje, pri organizaciji je sodeloval Zavod za slovensko izobraževanje.

Drugi del projekta se bo vršil konec avgusta. Continua a leggere

Assistenza compiti / Pomoč pri izvajanju domačih nalog

Od 19 julija do 27 avgusta šola ponuja pomoč pri izvajanju domačih nalog. Za to bodo poskrbeli prostovolci civilne solidarne službe oz. študentje tretjega in četrtega razreda višje srednje šole. Naprošamo Vas, da nam iz tedna v teden sporočite morebitno prisotnost svojega otroka preko google-modula, ki ga dobite v sporočilu na elektronskem dnevniku.

Za vsa morebitna pojasnila pokličite tajništvo na 0432 717208. Continua a leggere

Izredni natečaj za nižjo in višjo srednjo šolo 2021 / Concorso straordinario per la scuola secondaria di I e II grado 2021

Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l’immissione in ruolo di personale docente delle scuole con lingua d’insegnamento slovena secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno – G.U. 4a Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 47 del 15.06.2021.

Avviso di apertura termini presentazione istanze aspiranti presidenti, commissari, commissari aggregati e segretari commissioni giudicatrici.