ORGANICO / ORGANIK

ANNO SCOLASTICO – ŠOLSKO LETO 2021/2022

5 vzgojiteljic v vrtcu +2 Covid vzgojiteljic + veroučitelj
18 razrednih učiteljev v osnovni šoli + specialist za angleščino, veroučitelj, podporni učitelj
12 učiteljev na nižji srednji šoli + veroučitelj, podporni učitelj
2 pomožni upravni osebi
7 šolskih sodelavcev + 2 Covid šolskih sodelavcev

5 docenti per la scuola dell’infanzia + 2 docenti organico Covid + docente di religione
18 docenti per la scuola primaria + specialista di lingua inglese, docente di religione, docente di sostegno
12 docenti per la scuola secondaria di 1° grado + docente di religione, insegnante di sostegno
2 assistenti amministrativi
7 collaboratori scolastici + 2 collaboratori scolastici organico Covid