ORGANICO / ORGANIK

ANNO SCOLASTICO – ŠOLSKO LETO 2022/2023

6 vzgojiteljic v vrtcu in v pomladnem oddelku + veroučitelj
14 razrednih učiteljev v osnovni šoli +  specialist za angleščino, veroučitelj
13 učiteljev na nižji srednji šoli + veroučitelj, podporni učitelj
2 pomožni upravni osebi
7 šolskih sodelavcev

6 docenti per la scuola dell’infanzia e la sezione primavera + docente di religione
14 docenti per la scuola primaria + specialista di lingua inglese, docente di religione
13 docenti per la scuola secondaria di 1° grado + docente di religione, docente di sostegno
2 assistenti amministrativi
7 collaboratori scolastici