ORGANIGRAMMA – ORGANIGRAM

DIRIGENTE SCOLASTICO – RAVNATELJ

Davide Clodig

DSGA – VODJA UPRAVNIH STORITEV

Igor Cerno

COLLABORATORI DEL DIRIGENTE – RAVNATELJEVI SODELAVCI

Antonella Bucovaz
Vesna Jagodic
Miriam Simiz

FUNZIONI STRUMENTALI – CILJNE FUNKCIJIE

Mariagiulia Pagon, Donatella Ruttar
Piano triennale dell’offerta formativa, promozione della scuola, orientamento
TVIP, promocija šole, usmerjanje

Sandra Borghese, Anna Simonitti
Piano di inclusione alunni diversamente abili, BES, DSA
Učenci s posebnimi potrebami in zdravstvena vzgoja

Vesna Jagodic
Curricolo, valutazione
Kurikul in preureditev načinov ocenjevanja in preverjenja

ANIMATORE DIGITALE – DIGITALNI ANIMATOR

Matjaž Pintar

REFERENTI COVID-19 – REFERENTA COVID-19

Matjaž Pintar