ORGANIGRAMMA – ORGANIGRAM

DIRIGENTE SCOLASTICO – RAVNATELJ

Davide Clodig

DSGA – VODJA UPRAVNIH STORITEV

Igor Cerno

COLLABORATORI DEL DIRIGENTE – RAVNATELJEVI SODELAVCI

Antonella Bucovaz
Vesna Jagodic
Miriam Simiz

FUNZIONI STRUMENTALI – CILJNE FUNKCIJIE

Sara Simoncig
Rapporti con il territorio, convenzioni, progetti di scambio
Koordinacija dejavnosti in projektov v zvezi z razvojnim načrtom

Sandra Borghese, Cristina Marussi
Piano di inclusione alunni diversamente abili, BES, DSA
Učenci s posebnimi potrebami in zdravstvena vzgoja

Antonella Cromaz, Mariagiulia Pagon
Curricolo, valutazione
Kurikul in preureditev načinov ocenjevanja in preverjenja

ANIMATORE DIGITALE – DIGITALNI ANIMATOR

Matjaž Pintar

REFERENTI COVID-19 – REFERENTA COVID-19

Matjaž Pintar
Igor Tull