VPISI – ISCRIZIONI 2021-2022

ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2021-2022

Le iscrizioni per la scuola dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2021-2022 si effettueranno nel periodo: 4 – 25 GENNAIO 2021

Le iscrizioni alle classi prime della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado dovranno essere effettuate direttamente dalle famiglie esclusivamente mediante procedura on-line sul portale ministeriale dedicato all’indirizzo: www.istruzione.it

indicazioni scuola primaria

indicazioni scuola secondaria di primo grado

Le famiglie prive di strumentazione informatica potranno effettuare l’iscrizione presso la Segreteria scolastica solo su appuntamento.

Le iscrizioni alla Scuola dell’infanzia continueranno ad essere consegnate in forma cartacea presso la Segreteria scolastica su appuntamento

indicazioni scuola dell’infanzia

MODULO iscrizione scuola dell’infanzia

Vedi anche: Scuola in chiaro

per maggiori informazioni: info@icbilingue.edu.it – 0432 717208

***

VPISI ZA ŠOLSKO LETO 2021-2022

Vpisi v vrtce in šole vseh stopenj za šolsko leto 2021-2022 bodo potekali OD 4. DO 25. JANUARJA 2021
Vpis v prvi razred osnovne šole in prvi razred nižje srednje šole bo potekal neposredno po spletu in izključno z izpolnjevanjem elektronskega prijavnega obrazca na spletni strani  www.istruzione.it

Navodila za vpis v prvi razred osnovne šole

Navodila za vpis v prvi razred nižje srednje šole

Družine, ki ne razpolagajo s primernimi sredstvi za spletni vpis, lahko to storijo na tajništvu  šole.

Vpis v otroški vrtec bo potekal v papirnati obliki na tajništvu  šole.

Navodila za vpis v vrtec

Vpisnica vrtec

Gledi tudi:  Scuola in chiaro

več info: info@icbilingue.edu.it – 0039 0432 717208

SEZIONE PRIMAVERA – POMLADNI ODDELEK

SEZIONE PRIMAVERA

…e perché non offrire un servizio in più per i più piccoli?

Proviamo insieme ad aprire una sezione primavera bilingue!
Una sezione che diventi un collegamento in più tra scuola e famiglie, un aiuto concreto per i genitori e l’inizio di una nuova esperienza.
Le famiglie del nostro territorio avranno in questo modo a disposizione un ulteriore servizio dedicato ai bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi.
La sezione primavera agirà in stretto rapporto con la scuola dell’infanzia, seguendo un programma in accordo con l’offerta formativa della scuola, all’interno del sistema scolastico statale.
L’impegno economico delle famiglie sarà limitato ai servizi aggiuntivi.
Le iscrizioni alla sezione primavera sono aperte ai bambini che nel 2021 compiono 2 anni.
Se la proposta troverà un riscontro positivo e una sufficiente adesione, la scuola si adopererà al fine di attivare la sezione dal prossimo settembre.
Per ulteriori informazioni potete rivolgervi al numero 0432 717208 o scrivere all’indirizzo info@icbilingue.edu.it

Modulo per la preiscrizione

***

POMLADNI ODDELEK 

…in zakaj nebi razširili svojo ponudbo tudi za najmlajše otroke?

Delajmo in stopimo skupaj, da bomo lahko ustanovili dvojezični pomladni oddelek!
Le ta bo dodatni povezovalni most med šolo in družinami, bo konkretna pomoč za vas starše in bo začetek nove izkušnje.
Družine našega teritorija bodo lahko na ta način koristile novo uslugo namenjeno otrokom od 24 do 36 mesecev starosti.
V skladu z državnim šolskim sistemom bo pomladni oddelek deloval v tesnem stiku z vrtcem in po programu, ki je složen s šolsko ponudbo.
Stroški za družine bodo omejeni na dodatne usluge.
V pomladni oddelek lahko vpišite vaše otroke, ki bodo v teku leta 2021 dopolnili 2 leti.
V primeru zadostnega odziva, se bo šola potrudila, da bo oddelek od septembra dalje redno deloval.
za dodatne informacije lahko pokličete na 0432 717208 ali pišete na info@icbilingue.edu.it

Vpisna pola

Dvojezična šola »Pavel Petričič« tudi na FB! / La scuola bilingue »Paolo Petricig« anche su FB!

Dvojezična šola Pavla Petričiča je od nekdaj tesno povezana s teritorjem, ima vrsto sodelovanj z društvi in posamezniki, ki v naših krajih hranijo ter bogatijo našo slovensko kulturo.
Radi bi z Vami delili vse, kar se pri nas dogaja, kako se nove generacije približujejo naši pristni tradiciji, jeziku, ljudem in okolju, kjer živimo.
V upanju, da bo to sredstvo pripomoglo k lažjemu pretoku informacij, vabimo vse družine in prijatelje naše šole k delitvi naše strani.

***

La scuola bilingue Paolo Petricig è da sempre intimamente legata al territorio, vanta una lunga serie di collaborazioni con associazioni e singoli che custodiscono e arricchiscono la cultura slovena del nostro territorio.
Ed è per questo che vorremmo condividere con tutti voi ciò che realizziamo nel nostro istituto, come le nuove generazioni si avvicinano alla tradizione ed alla lingua, come vengono in contatto con la gente e l’ambiente in cui viviamo.
Perciò, nella speranza che questo strumento mediatico sia d’aiuto ad un migliore circolazione delle informazioni, invitiamo tutte le famiglie e gli amici della nostra scuola a condividere la nostra pagina.

 

Pridružite se nam!

Unitevi a noi!

 

(slika: A.D.)

INFORMATIVNI SESTANEK VRTEC – INCONTRO INFORMATIVO SCUOLA DELL’INFANZIA

Rezervirajte si informativni sestanek z vzgojiteljicami vrtca, in sicer v torek 12. januarja 2021 med 16.30 in 18.30.
Pišite nam na info@icbilingue.edu.it in posredovali vam bomo povezavo za individualno videokonferenco.
Med videokonferenco bo možen tudi virtualen ogled šolskih prostorov.
Za vse ostale informacije o ponudbi in uslugah šole pokličete lahko na telefonsko številko 0432 717208 ali pišite na info@icbilingue.edu.it.

***

Prenota il tuo incontro informativo con le insegnanti della scuola dell’infanzia per martedì 12 gennaio tra le 16:30 e le 18:30.
Scrivici a info@icbilingue.edu.it e ti inoltreremo il link per accedere alla riunione individuale con una delle nostre insegnanti.
Durante la videoconferenza sarà possibile un tour virtuale della scuola.
Se vuoi conoscerci meglio, conoscere il nostro piano formativo e i nostri servizi, chiamaci allo 0432 717208 oppure scrivici una mail info@icbilingue.edu.it

Dan odprtih vrat – Giornata porte aperte (on line)

DAN ODPRTIH VRAT – VPISI ZA ŠOLSKO LETO 2021-2022

GIORNATA PORTE APERTE – ISCRIZIONI AS 2021-2022

Informativni sestanki / Incontri informativi:

15.12.2020 ob/alle 18.00 vrtec – scuola dell’infanzia

17.12.2020 ob/alle 18.00 osnovna šola – scuola primaria

14/16.12.2020 ob/alle 18.00 srednja šola – scuola secondaria di primo grado

 

Svojo udeležbo na sestanku lahko potrdite na sledečem spletnem naslovu /

per ottenere il link alla riunione informativa scrivici all’indirizzo:

info@icbilingue.edu.it

 

Nadomestne volitve za izvolitev predstavnika učnega osebja v Deželno šolsko komisijo

Aktivno volilno pravico ima učno osebje s stalno delovno pogodbo (tudi tisti z začasno namestitvijo, dodeljeni, imenovani in premeščeni v posebne namene) ali začasno delovno pogodbo do konca pouka (30. 6.) ali do konca šolskega leta (31. 8.) ter veroučitelji, zaposleni v šolskem letu 2020-2021 na Večstopenjski šoli Pavla Petričiča z dvojezičnim slovensko-italijanskim poukom v Špetru na stopnji osnovne in nižje srednje šole (stopnja otroškega vrtca ne sodeluje pri postopku, ker nima specifičnega predstavnika v sklopu komisije).

Pravico do izvolitve (pasivno volilno pravico) ima samo stalno osebje osnovne in nižje srednje šole.

Vsak volivec sme izraziti največ eno samo preferenco.

Kar zadeva izvolitev predstavnika učnega osebja Večstopenjske šole Pavla Petričiča z dvojezičnim slovensko-italijanskim poukom v Špetru, so kandidature oz. glasovi enotni.

Volitve bodo potekale 10. in 11. decembra 2020 (8.30-13.30), ko bo na ravnateljstvu umeščeno volišče.

KANDIDATURE

Šolski pravilnik- Regolamento interno

Regolamento d’Istituto – Šolski pravilnik

Il regolamento è stato modificato dal Consiglio d’Istituto il giorno 02.09.2020.
Pravilnik je Zavodski svet spremenil dne 02.09.2020.

***

Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-COV-2
Pravilnik ukrepov z namenom preventive ter omejevanja širjenja SARS-COV-2

***

Regolamento d’Isituto sulle procedure in caso di sciopero