IC Paolo Petricig – Dvojezična šola Pavel Petričič

Le scuole
ŠOLE

Atelier creativo

Sentieri

Multimedia

Ucbeniki-Libri

Ragazzi del fiume

LINKS
POVEZAVE

Progetti PON

Amministrazione trasparente

Amministrazione trasparente fino al 31/08/2017

Comunicati

Registro elettronico

Scuola in chiaro Ufficio Scolastico Regionale FVG Ufficio VIII Ambito territoriale per la provincia di Udine Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Notizie / Novice

bilinguebilingue

Corsi di recupero (classe 1 della scuola sec. di I grado) / Tečaji za utrjevanje znanja (1. r. srednje šole)

2 settembre 2020 » Davide Clodig

Zadeva: Tečaji za utrjevanje znanja (1. r. srednje šole)

 

Od ponedeljka 7. do petka 11. septembra, od 8.00 do 12.00, šola organizira tečaje za utrjevanje znanja slovenščine in matematike.

Tečaja bosta vodili prof. Vesna Jagodic in učiteljica Ivana Cragnaz.

Predvideni sta vsak dan dve uri slovenščine in dve uri matematike s 15-minutnim odmorom.

 

(continua…)

Corsi di recupero (classi 2 e 3 della scuola sec. di I grado) / Tečaji za utrjevanje znanja (2. in 3. r. srednje šole)

2 settembre 2020 » Davide Clodig

Zadeva: Tečaji za utrjevanje znanja (2. in 3. r. srednje šole)

 

Od 2. do 11 septembra šola organizira tečaje za utrjevanje znanja na humanističnem (italijanščina in slovenščina) ter na matematičnem znanstvenem področju (matematika in tehnologija), ki so prvenstveno namenjeni učencem, za katere je bil pripravljen individualiziran učni načrt (PAI).

Tečaji se bodo odvijali od (continua…)

Corsi di recupero (scuola primaria) / Tečaji za utrjevanje znanja (osnovna šola)

2 settembre 2020 » Davide Clodig

Zadeva: Tečaji za utrjevanje znanja (osnovna šola)

 

Od ponedeljka 7. do petka 11. septembra, od 8.15 do 12.15, šola organizira tečaje za utrjevanje znanja.

Tečaje bodo vodili razredni učitelji.

 

Zato pozivamo vse interesirane, da do torka 01. septembra 2020 s klikom na kvadratek »Aderisci« potrdite prisotnost svojih otrok in nam eventuelno sporočite o (continua…)

*** UČBENIKI šl 2020-2021 – LIBRI DI TESTO as 2020-2021 *** NIŽJA SREDNJA ŠOLA – SCUOLA SEC. DI PRIMO GRADO

14 luglio 2020 » tajništvo-segreteria

1. razred seznam – elenco 2020 21

2. razred seznam – elenco 2020 21

3. razred seznam – elenco 2020 21

 

Regolamento comodato 2020-2021

DVR – Documento integrativo / Integrativni dokument COVID19

13 luglio 2020 » Davide Clodig

Scarica il documento / Nalagaj dokument

Domanda di messa a disposizione (MAD) a.s. 2020/2021– Razpoložljivost za morebitna nadomeščanja š.l. 2020/2021

8 luglio 2020 » tajništvo-segreteria

Si informano gli aspiranti docenti e personale ATA che intendono presentare la propria messa a disposizione per le supplenze nel nostro Istituto (MAD) che il termine ultimo di presentazione delle domande è fissato per domenica 23 agosto 2020.

Si specifica che verranno accettate UNICAMENTE le domande nelle quali viene dichiarata anche la conoscenza della lingua (continua…)

Poletno sonce – Centro estivo

6 luglio 2020 » Davide Clodig

Od 6. do 24. julija poteka v prostorih dvojezične šole Pavel Petričič poletno središče “Poletno sonce”. Kot vsako leto središče organizira Zavod za slovensko izobraževanje v sodelovanju s šolo.

Organizatorji, ki so morali poskrbeti za celo vrsto ukrepov, ki jih predvidevajo deželna pravila v zvezi s pojavom korona virusa, so prepričani, da je v tem (continua…)

urnik tajništva – orario della segreteria

1 luglio 2020 » tajništvo-segreteria

Od 1.julija do 31. avgusta tajništvo je na razpolago od ponedeljka do petka med 10.00 in 12.00 uro.

***

Dal 1 luglio al 31 agosto la segreteria è aperta al pubblico dal lunedì al venerdì tra le 10.00 e le 12.00.

Kriteriji ocenjevanja izobraževanja na daljavo / Criteri per la valutazione della didattica a distanza

10 giugno 2020 » Davide Clodig

Objavljamo kriterije ocenjevanja izobraževanja na daljavo, ki jih je sprejel učni zbor.

Pubblichiamo i criteri per la valutazione della didattica a distanza approvati dal collegio docenti.

Kriteriji / Criteri

Proroga della sospensione delle attività didattiche fino al termine dell’anno scolastico / Podaljšanje prekinitve pouka do konca šolskega leta

18 maggio 2020 » Davide Clodig

ZADEVA: Podaljšanje prekinitve pouka do konca šolskega leta

Spoštovani! Glede na Odločbo Predsedništva državne vlade dne 16.05.2020, sporočamo, da je prekinitev pouka podaljšana do konca šolskega leta.

***

OGGETTO: Proroga della sospensione delle attività didattiche e delle lezioni fino al termine dell’anno scolastico

Spettabili! Come da Decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 16.05.2020, (continua…)