Poletno sonce

 Od 30. junija do 16. julija se bo v sklopu šolskega plana za poletje 2021 odvijalo poletno središče “Poletno sonce”. Za organizacijo sta poleg občine prišla na pomoč tudi Zavod za slovensko izobraževanje ter Zveza slovenskih kulturnih društev.

Približno 100 otrok od vrtca do osnovne šole se bo v 13ih dneh udeležilo raznoraznih delavnic glasbe, joge, keramike, likovne, športa, branja… Predvsem pa bodo imeli vsi priložnost druženja in skupnega igranja v času, ki je tako obremenjen s (potrebnimi) pravili. Continua a leggere

Regalo del comune di Savogna – Darilo občine Sauodnja

V ponedeljek 7. junija 2021 sta našo šolo obiskali Luisa Battistig in podžupanja občine Sauodnja Tatiana Bragalini. S seboj sta prinesli prelepo knjgo “Živiet na planinah”, ki jo je pred dvema letoma napisala Luisa. Občina Sauodnja je poskrbela za izdajo knjige, v kateri je opisan Matajur, a so tudi zabeležene kulturne in zgodovinske značilnosti tega kraja ter spomini same avtorice.

Luisa Battistig, predsednica Planinske družine Benečije in bivša učiteljica, je kot izvedenka na področju zelišč v tem šolskem letu sodelovala na delavnicah srednje šole in večkrat spremljala učence 4. in 5. razreda osnovne šole. Continua a leggere

Civilna služba – Servizio civile

Sporočamo, da je naša šola predstavila projekt civilno-solidarne službe, ki predvideva pomoč učencem pri pisanju nalog in druge dejavnosti med počitnicami približno od julija do septembra 2021.

Selekcije se lahko udeležijo mladi, ki so v predvidenem roku za predstavitev prošnje že dopolnili 16 let, niso pa še dopolnili 18. leta.

Za dejavnost je predvideno sodelovanje šestih prostovoljcev, ki naj bi bili na razpolago od ponedeljka do petka po dogovoru okvirno med 8.00 in 16.00 uro.

Prostovoljci bodo dobili za svoje delo v obsegu 240 ur prispevek v višini 594,92 evrov, ob koncu službe dežela izda potrdilo, ki ga lahko izkoristite za morebitne kredite v šoli in ga seveda lahko vstavite v svoj kurikulum. Continua a leggere

Ripresa delle attività didattiche in presenza nelle classi 2. e 3. della scuola secondaria di primo grado dal 12.04.2021 / Nadaljevanje pouka v razredu v 2. in 3. razredu srednje šole od ponedeljka, 12. 4. 2021

ZADEVA: Nadaljevanje pouka v razredu v 2. in 3. razredu srednje šole od ponedeljka, 12. 4. 2021

Ravnatelj

  • z ozirom na Odredbo Ministrstva za zdravje dne 9.4.2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Toscana”

ODREJA,

nadaljevanje pouka v razredu v drugem in tretjem razredu srednje šole od ponedeljka, 12. 4. 2021. Continua a leggere

Nadaljevanje pouka v razredu – Ripresa attività didattiche in presenza

dva otrokaZADEVA: Nadaljevanje vzgojnih dejavnosti in pouka v razredu v vrtcu, v osnovni šoli ter v prvem razredu srednje šole od srede, 7. 4. 2021

Ravnatelj

  • z ozirom na 2. člen Uredbe z zakonsko močjo dne 1.april.2021, št. 44, Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici

ODREJA,

nadaljevanje vzgojnih dejavnosti in pouka v razredu v vrtcu, v osnovni šoli ter v prvem razredu srednje šole od srede, 7. 4. 2021

Continua a leggere

Lestvice za neučno osebje – Graduatorie personale ATA 2021-2023

GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO PER IL PERSONALE ATA / TRIENNIO 2021 – 2023

Il Ministero dell’Istruzione ha dato il via alla costituzione delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia per il personale ATA (triennio 2021-23), secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale n. 50 del 3 marzo 2021.
E’ possibile compilare l’istanza dalle 9:00 del 22.03.2021 alle 23:59 del 22.04.2021. Continua a leggere

Sospensione attività didattica in presenza – Prekinitev pouka v razredu

OGGETTO: Sospensione delle attività educative e delle lezioni in presenza nella Scuola dell’infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado dal 15.03.2021

Il Dirigente scolastico

• visto il Decreto legge: Misure urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del COVID-19, approvato dal Consiglio dei ministri in data 12.03.2021;

Continua a leggere

comodato d’uso gratuito strumenti digitali – brezplačni komodat za digitalne naprave

Ai genitori della scuola primaria

In previsione di una probabile sospensione dell’attività didattica in presenza, si invitano le famiglie che abbiano necessità di ricevere in prestito dalla scuola un pc portatile, un tablet o una webcam di segnalarlo immediatamente utilizzando l’apposito text-box di questa informativa.

Continua a leggere