IC bilingue Petricig – Dvojezična šola Petričič » Segreteria / TAJNIŠTVO

Le scuole
ŠOLE

Atelier creativo

Sentieri


Ucbeniki-Libri

LINKS
POVEZAVE

Progetti PON

Amministrazione trasparente

Amministrazione trasparente fino al 31/08/2017

Comunicati

Registro elettronico

Scuola in chiaro Ufficio Scolastico Regionale FVG Ufficio VIII Ambito territoriale per la provincia di Udine Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Segreteria / TAJNIŠTVO

Državna večstopenjska “Pavel Petričič” / Istituto comprensivo “Paolo Petricig”

Državna večstopenjska šola s slovensko-italijanskim dvojezičnim poukom v Špetru obsega vrtec, osnovno šolo s celodnevnim poukom ter nižjo srednjo šolo v Špetru. Učenci prihajajo iz vseh občin Nadiških dolin in pa s čedajskega območja.

L’Istituto comprensivo statale con insegnamento bilingue sloveno-italiano di San Pietro al Natisone è composto da scuola dell’infanzia, Scuola primaria a tempo pieno e Scuola secondaria di 1° grado. Gli alunni provengono da tutti i comuni delle Valli del Natisone e dal cividalese.

Naslov / Indirizzo
Viale Azzida 9
Tel. 0432-717208
e-mail UDIC834007@istruzione.it, UDIC834007@pec.istruzione.it, 

Urnik za javnost / Orario di apertura al pubblico
Ponedeljek in Petek: 7.45 – 8.30; 12.30 -13.30
Torek in  Četrtek: 7.45 – 8.30; 15.30-16.30

Lunedì e Venerdì: 7.45 – 8.30; 12.30 -13.30
Martedì e Giovedì: 7.45 – 8.30; 15.30-16.30

Sreda: zaprto – Mercoledì: chiuso

Organik / Organico

Ravnatelj / Dirigente Scolastico  Davide Clodig

8 vzgojiteljic v vrtcu + veroučitelj
18 razrednih učiteljev v osnovni šoli + specialist za angleščino, veroučitelj
12 učiteljev na nižji srednji šoli + veroučitelj, podporni učitelj
vodja uprave
2 pomožni upravni osebi
7 šolskih sodelavcev

8 docenti per la scuola dell’infanzia + docente di religione
18 docenti per la scuola primaria + specialista di lingua inglese, docente di religione
12 docenti per la scuola secondaria di 1° grado + docente di religione, insegnante di sostegno
direttore dei servizi generali e amministrativi
2 assistenti amministrativi
7 collaboratori scolastici

Vključene šole / Plessi scolastici dipendenti

Vrtec
Vrtec Sovodnje
Osnovna šola
Nižja srednja šola

Scuola dell’infanzia
Scuola dell’infanzia Savogna
Scuola primaria
Scuola secondaria di 1° grado

Starši ucencev – Kaj lahko dobite v tajništu / Genitori alunni – Cosa si può chiedere in segreteria:

Potrdila o rednem obiskovanju pouka za učence
Prošnje za vpis v osnovno šolo in vrtec
Izdajo dovoljenja za prepis učencev
Informacije v zvezi z dopolnilnim zavarovanjem

Rilascio certificati di frequenza alunni
Domande di iscrizioni alla scuola primaria e dell’infanzia
Rilascio di nulla-osta per trasferimento alunni
Notizie inerenti l’assicurazione integrativa